Wszystkie raporty

2013-08-12 Raport bieżący 26/2013 – Uruchomienie platformy transakcyjnej Trejdoo przy współpracy z INTERIA.PL

poniedziałek,

Data sporządzenia      2013-08-12
 
Raport bieżący numer   26/2013
 
Treść raportu: 
W nawiązaniu do raportu EBI nr 13/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku, Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż przy współpracy z serwisem informacyjnym INTERIA.PL została uruchomiona platforma transakcyjna do wymiany walut i obsługi rachunku powierniczego escrow pod adresem www.trejdoo.interia.pl.
Celem niniejszej współpracy jest integracja platformy transakcyjnej Trejdoo.com z portalem informacyjnym INTERIA.PL oraz stała publikacja kursów walut z Trejdoo w sekcjach biznesowych serwisu INTERIA.PL. Zgodnie z zawartą umową są prowadzone wspólne akcje promocyjne oraz działania informacyjne dotyczące usług dostępnych na platformie transakcyjnej i korzyściach dla klientów korzystających z usług Trejdoo.
Spółka zakłada, iż współpraca z czołowym polskim portalem informacyjnym umożliwi pozyskanie nowych klientów, którym przedstawione zostaną korzyści z użytkowania platformy transakcyjnej Trejdoo.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 

12.08.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu