Wszystkie raporty

2013-08-27 Raport bieżący 28/2013 Podpisanie umowy o współpracy z portalem finansowym eGospodarka.pl.

wtorek,

 Data sporządzenia      2013-08-27

Raport bieżący numer   28/2013
 
Treść raportu: 
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż zgodnie ze strategią rozwoju Spółki została zawarta umowa o współpracy z portalem finansowym eGospodarka.pl. Celem niniejszej umowy jest integracja platformy transakcyjnej Trejdoo.com z portalem finansowym eGospodarka.pl. Użytkownik portalu otrzyma dostęp do narzędzi umożliwiających bezpieczną i szybką wymianę walut oraz możliwość zabezpieczania transakcji handlowych na rachunku powierniczym escrow. Zgodnie z zawartą umową będą prowadzone wspólne akcje promocyjne oraz działania informacyjne dotyczące usług dostępnych na platformie transakcyjnej Trejdoo.com i korzyściach dla klientów korzystających z usług Trejdoo.com. Ponadto, platforma transakcyjna Trejdoo.com udostępni bieżące kursy wymiany walut w serwisach finansowych portalu eGospodarka.pl. Spółka zakłada, iż współpraca z portalem finansowym umożliwi w szczególności pozyskanie nowych klientów biznesowych, którym przedstawione zostaną korzyści z użytkowania platformy transakcyjnej Trejdoo.com. Wybór i zawarcie umowy z eGospodarka.pl to kolejny krok w rozwoju usług oferowanych na platformie transakcyjnej Trejdoo.com. Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacja o uruchomieniu zintegrowanej platformy transakcyjnej Trejdoo.com z portalem finansowym eGospodarka.pl zostanie przekazana niezwłocznie w formie raportu bieżącego.
 
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
27.08.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu