Wszystkie raporty

2013-10-02 Raport bieżący 32/2013 Podpisanie umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

środa,

Data sporządzenia     2013-10-02

Raport bieżący numer     32/2013

 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu EBI nr 30/2013 z dnia 30 sierpień 2013 roku, Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Regionalną Instytucją Finansujacą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw umowę o przyznanie dofinansowania, na realizację projektu obejmującego budowę systemu do obsługi krajowych i międzynarodowych przelewów. Realizacja założonego projektu pozwoli na uruchomienie dodatkowych usług na platformie transakcyjnej Trejdoo.com.

 

Łączna kwota przyznanych środków wynosi 1 003 926,00 zł. Śródki pieniężne będą wypłacane Emitentowi w transzach. 

 

Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacje o poszczególnych wypłatach środków pieniężnych na realizację projektu zostaną przekazywane niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

02.10.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu