Wszystkie raporty

2013-12-31 Raport bieżący 37/2013 Igoria Trade S.A. podpisała umowę z Autoryzowanym Doradcą o wprowadzenie do ASO akcji serii C i akcji serii D

wtorek,

Data sporządzenia: 2013-12-31
Raport bieżący numer: 37/2013

Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż podpisał umowę z EBC Solicitors S.A. o wprowadzenie na rynek NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt. 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Dokument informacyjny zostanie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".