Wszystkie raporty

2014-01-22 Raport bieżący 1/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

środa,

Data sporządzenia: 2014-01-22
Raport bieżący numer: 1/2014

Treść raportu:
Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 – w dniu 14 luty 2014 roku;
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 – w dniu 15 maja 2014 roku;
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 – w dniu 14 sierpnia 2014 roku;
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 – w dniu 14 listopada 2014 roku;

– Raport okresowy roczny za 2013 rok – w dniu 26 maja 2014 roku.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"