Wszystkie raporty

2014-01-22 Raport bieżący 2/2014 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013

środa,

Data sporządzenia: 2014-01-22
Raport bieżący numer: 2/2014

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż na podstawie uchwały 1/11/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie przepisu art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości w zw. z postanowieniem §20 pkt. 1 statutu Spółki postanowiła wybrać ALP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.