Wszystkie raporty

2014-01-30 Raport bieżący 3/2014 Igoria Trade uzyskała status Europejskiej Instytucji Płatniczej

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka uzyskała zezwolenie do świadczenia usług płatniczych jako Europejska Instytucja Płatnicza.

Obecnie otrzymana notyfikacja i zezwolenie pozwala na świadczenie przez Spółkę usług płatniczych w 31 krajach w Europie tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Uzyskane zezwolenie jest ważnym krokiem w działalności Spółki i jest związane z planowanym rozszerzeniem działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych na platformie Trejdoo.com oraz konsekwencją realizacji strategii rozwoju Spółki związanej z ekspansją zagraniczną.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.