Wszystkie raporty

2014-04-11 Raport bieżący 10/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8 maja 2014 roku

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 8 maja 2014 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o ZWZ (pdf)
  2. Projekty uchwał na ZWZ (pdf)
  3. Formularz pełnomocnictwa (pdf)

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".