Wszystkie raporty

2014-03-28 Raport roczny 9/2014 Raport roczny Igoria Trade S.A. za 2013 rok

piątek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2013.

Załączniki:

  1. Raport_roczny_Igoria_Trade_S.A._za_2013_rok.pdf
  2. Załącznik_Nr_1_Igoria_Trade_S.A._Sprawozdanie_finansowe_za_2013_rok.pdf
  3. Załącznik_Nr_2_Igoria_Trade_S.A._Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_za_2013_rok.pdf
  4. Załącznik_Nr_3_opinia_i_raport_biegłego_rewidenta.pdf

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.