Wszystkie raporty

2014-05-08 Raport bieżący 12/2014 Nowa kadencja Rady Nadzorczej

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 12 z dnia 8 maja 2014 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1. Wojciecha Przyłęckiego,
2. Macieja Hazubskiego,
3. Piotra Bolmińskiego,
4. Adama Osińskiego,
5. Małgorzatę Wójcik.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.