Wszystkie raporty

2014-08-12 Raport bieżący 18/2014 Igoria Trade S.A. rozpocznie działalność na Słowacji na platformie Trejdoo.com

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka rozpoczyna prowadzenie działalności na terytorium Słowacji. Usługi będą oferowane poprzez platformę transakcyjną Trejdoo.com i obejmują swoim zakresem transfery środków, płatności, wymianę walut, płatności mobilne oraz rachunek powierniczy escrow. Spółka podpisała umowę i podjęła współpracę w 5 bankami, tj. Tatra Banka (Raiffeisen Group), CSOB – Ceskoslovenska Obchodna Banka, OTP Banka Slovensko, Postova Banka i UniCredit Bank oraz jest w trakcie rozmów o współpracy z kolejnymi bankami.

Działalność na Słowacji będzie wykonywana na podstawie posiadanej przez Spółkę licencji jako Instytucja Płatnicza. Spółka posiada pozwolenie do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Rozpoczęcie działalności na Słowacji jest ważnym krokiem w rozwoju Spółki i kolejnym w ekspansji zagranicznej na terenie Europy. Operacyjna działalność zostanie podjęta po integracji platformy Trejdoo.com z systemami bankowymi oraz instalacji słowackiej wersji językowej platformy Trejdoo.com. Spółka zamierza sukcesywanie uruchamiać swoje usługi w kolejnych europejskich krajach.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.