Wszystkie raporty

2014-08-11 Raport bieżący 17/2014 Igoria Trade S.A. rozpocznie działalność w Republice Czeskiej na platformie Trejdoo.com – umowy z kolejnym bankami

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka podpisała umowy z kolejnymi bankami w Republice Czeskiej tj. ING Bank i Era Bank (CSOB Group). Usługi będą oferowane poprzez platformę transakcyjną Trejdoo.com i obejmują swoim zakresem transfery środków, płatności, wymianę walut, płatności mobilne oraz rachunek powierniczy escrow. Dotychczas Spółka podpisała umowy z 5 bankami w Republice Czeskiej i jest w trakcie rozmów o współpracy z kolejnymi bankami.

Działalność w Republice Czeskiej będzie wykonywana na podstawie posiadanej przez Spółkę licencji jako Instytucja Płatnicza. Spółka posiada pozwolenie do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Rozpoczęcie działalności w Republice Czeskiej jest ważnym krokiem w rozwoju Spółki i kolejnym w ekspansji zagranicznej na terenie Europy. Operacyjna działalność zostanie podjęta po integracji platformy Trejdoo.com z systemami bankowymi oraz instalacji czeskiej wersji językowej platformy Trejdoo.com. Spółka zamierza sukcesywanie uruchamiać swoje usługi w kolejnych europejskich krajach.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.