Wszystkie raporty

2014-11-19 Raport bieżący 22/2014 Igoria Trade S.A. rozpoczyna operacyjną działalność w Republice Czeskiej i na Słowacji poprzez platformę transakcyjną Trejdoo.com

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka rozpoczyna operacyjną działalność w Republice Czeskiej i na Słowacji. Usługi są oferowane poprzez platformę transakcyjną Trejdoo.com i obejmują swoim zakresem transfery środków, płatności, wymianę walut oraz rachunek powierniczy escrow. Spółka przeprowadziła integrację platformy transakcyjnej Trejdoo.com z systemami informatycznymi banków i od dzisiaj rozpoczyna obsługę transakcji Klientów.

Działalność w Republice Czeskiej i na Słowacji jest wykonywana na podstawie posiadanej przez Spółkę licencji jako Instytucji Płatniczej. Spółka posiada pozwolenie do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Zgodnie ze strategią rozwoju Spółka zamierza sukcesywanie uruchamiać swoje usługi w kolejnych krajach.
 
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".