Wszystkie raporty

2015-01-31 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

sobota,

Data sporządzenia: 2015-01-31
Raport bieżący numer: 1/2015

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 13 lutego 2015 roku;
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 roku;
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. – 14 sierpnia 2015 roku;
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 roku;
– raport okresowy roczny za 2014 r. – 2 czerwca 2015 roku.
Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
PODSTAWA PRAWNA:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"