Wszystkie raporty

2015-02-13 Raport kwartalny 2/2015 Igoria Trade S.A. za IV kwartał 2014r.

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2014r.

Załącznik:

  1. Raport kwartalny Igoria Trade S.A. za IV kwartał 2014r. (2/2015).pdf

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".