Wszystkie raporty

2015-03-02 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż zmianie ulegnie data publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2015 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2015 z dnia 31 stycznia 2015 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2014 rok był dzień 2 czerwca 2015 roku.

Zarząd Igoria Trade S.A. wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2014 rok na dzień 5 marca 2015 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie z dnia 31 stycznia 2015 roku pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

W celu zapewnienia pełnej transparentności Zarząd Spółki informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 roku – w dniu 15 maja 2015 roku,
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 roku – w dniu 14 sierpnia 2015 roku,
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 roku – w dniu 13 listopada 2015 roku.

Raport roczny:
– Raport okresowy roczny za 2014 rok – 5 marca 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".