Wszystkie raporty

2015-03-11 Raport Bieżący nr 5/2015 Rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz zasiadania w Radzie Nadzorczej

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2015 r. powziął informację o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz zasiadania w Radzie Nadzorczej Igoria Trade S.A. przez Pana Wojciecha Przyłęckiego ze skutkiem na dzień zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu