Wszystkie raporty

2015-03-05 Raport Roczny nr 4/2015 Igoria Trade S.A. za 2014 rok

czwartek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2014.

Załączniki:

  1. 18779645_Raport_roczny_Igoria_Trade_S.A._za_2014_rok-0.pdf
  2. 18779645_Zalacznik_Nr_1_Igoria_Trade_S.A._Sprawozdanie_finansowe_za_2014_rok-1.pdf
  3. 18779645_Zalacznik_Nr_2_Igoria_Trade_S.A._Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2014_ro-2.pdf
  4. 18779645_Zalacznik_Nr_3_opinia_i_raport_bieglego_rewidenta-3.pdf

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu