Wszystkie raporty

2015-03-12 Raport Bieżący nr 7/2015 Utworzenie spółki zależnej Igoria Trade Inc. w Stanach Zjednoczonych

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka zawiązała w dniu 11 marca br. spółkę zależną pod nazwą Igoria Trade Inc. w Stanach Zjednoczonych. W spółce tej Igoria Trade S.A. objęła 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,0001 USD. W rezultacie Igoria Trade S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Igoria Trade Inc. co stanowi 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Igoria Trade Inc. po uzyskaniu wymaganych licencji będzie świadczyła usługi finansowe w Stanach Zjednoczonych przy współpracy z Igoria Trade S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".