Wszystkie raporty

2015-04-08 Raport bieżący nr 8/2015 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 kwietnia 2015 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik:

  1. 19056526_Igoria_Trade_-_Uchwaly_podjete_na_ZWZ-0

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".