Wszystkie raporty

2015-12-05 Raport Bieżący nr 18/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2015 roku

sobota,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 31 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 111A/109 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (pdf)
  2. Projekty uchwał na NWZ (pdf)
  3. Formularz Pełnomocnictwa (pdf)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Kuliński – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.