Wszystkie raporty

2015-12-22 Raport Bieżący nr 19/2015 IGORIA TRADE SA Igoria Trade rozpocznie działalność w Rumunii na platformie Trejdoo.com

wtorek,

Data sporządzenia     2015-12-22
Raport bieżący numer     19/2015

Treść raportu:

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka rozpoczyna prowadzenie działalności w Rumunii. Usługi będą oferowane poprzez platformę transakcyjną Trejdoo.com i obejmują swoim zakresem transfery środków, płatności, wymianę walut oraz rachunek powierniczy escrow. Spółka podpisała umowę i podjęła współpracę z 4 bankami, tj. BRD (Grupa Sociate Generale), BCR – Banka Comerciala Romana, Raiffeisen Bank i BancPost oraz jest w trakcie rozmów o współpracy z kolejnymi bankami.

 Działalność w Rumunii będzie wykonywana na podstawie posiadanej przez Spółkę licencji jako Instytucja Płatnicza. Spółka posiada pozwolenie do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Rozpoczęcie działalności w Rumunii jest ważnym krokiem w rozwoju Spółki i kolejnym w ekspansji zagranicznej na terenie Europy. Operacyjna działalność zostanie podjęta po integracji platformy Trejdoo.com z systemami bankowymi oraz wdrożeniu rumuńskiej wersji językowej Trejdoo.com. Spółka zamierza sukcesywanie uruchamiać swoje usługi w kolejnych europejskich krajach.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi