Wszystkie raporty

2015-12-28 Raport Bieżący nr 20/2015 IGORIA TRADE SA Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

poniedziałek,

Data sporządzenia     2015-12-28

Raport Bieżący nr 20/2015

 

 

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) informuje, iż na podstawie uchwały 1/12/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie przepisu art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości w zw. z postanowieniem §20 pkt. 1 statutu Spółki postanowiła wybrać Adviser Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.