Wszystkie raporty

2016-04-01 Raport roczny Igoria Trade S.A. za 2015 rok

piątek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2015.

Załączniki:

  1. Raport_roczny_Igoria_Trade_S.A._za_2015_rok.pdf
  2. Załącznik_Nr_1_Igoria_Trade_S.A._Sprawozdanie_finansowe_za_2015_rok.pdf
  3. Załącznik_Nr_2_Igoria_Trade_S.A._Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_za_2015_rok.pdf
  4. Załącznik_Nr_3_Opinia_i_raport_biegłego_rewidenta.pdf

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu