Wszystkie raporty

2016-04-04 Raport Bieżący nr 4/2016 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

poniedziałek,

Data sporządzenia 2016-04-04
Raport Bieżący nr 4/2016

Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z zakończeniem badania sprawozdania finansowego podjął decyzję o dokonaniu zmiany publikacji raportu rocznego za 2015 rok.

Nowa data publikacji raportu rocznego została wyznaczona na dzień 1 kwietnia 2016 roku.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2016 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"