Wszystkie raporty

2016-05-13 Raport Kwartalny nr 6/2016 Igoria Trade S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2016r.

24242302_Raport_kwartalny_1Q2016_Igoria_Trade_S.A.-0

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"