Wszystkie raporty

2016-12-28 Raport Bieżący nr 17/2016 Igoria Trade S.A. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 grudnia 2016 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki:

  1. Uchwały podjete na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".