Wszystkie raporty

2017-01-30 Raport Bieżący nr 1/2017 Igoria Trade S.A. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

poniedziałek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2017 roku otrzymał oświadczenie Pana Adama Osińskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Igoria Trade S.A.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.