Wszystkie raporty

2017-02-13 Raport Bieżący nr 2/2017 Igoria Trade S.A. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy roczny za 2016 r. – 20 marca 2017 r.
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. – 11 sierpnia 2017 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".