Wszystkie raporty

2017-02-13 Raport Bieżący nr 3/2017 Igoria Trade S.A. Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji harmonogramu raportów okresowych.
Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji.
Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport tj. raport EBI 2/2017. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna:
pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"