Wszystkie raporty

2017-06-13 Raport Bieżący nr 9/2017 Igoria Trade S.A. Nowa kadencja Rady Nadzorczej

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 12 z dnia 13 czerwca 2017 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

  1. Macieja Hazubskiego,
  2. Piotra Bolmińskiego,
  3. Wojciecha Przyłęckiego,
  4. Magdę Narczewską,
  5. Małgorzatę Wójcik.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej przekazane zostają w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]