Wszystkie raporty

2017-06-13 Raport Bieżący nr 8/2017 Igoria Trade S.A. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 czerwca 2017 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:

  • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2017 roku