Wszystkie raporty

2017-08-02 Raport Bieżąc nr 12/2017 Igoria Trade S.A. Tekst jednolity Statutu Emitenta

środa,

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o 3.000.000 akcji serii F, Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Emitenta.

Załącznik:

  • Statut Igoria Trade S. A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.