Wszystkie raporty

2017-12-01 Raport bieżący nr 16/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 grudnia 2017 roku

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 27 grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 111A/109 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

  1. Formularz pełnomocnictwa (pdf) (doc)
  2. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (pdf) (doc)
  3. Projekty uchwał na NWZ (pdf) (doc)

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.