Wszystkie raporty

2017-12-08 Raport Bieżący nr 17/2017 Igoria Trade S.A. Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 rok

piątek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, w dniu 8 grudnia 2017 roku została podpisana umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Wybranym biegłym rewidentem jest Adviser Audit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod poz. 4153.

Podstawa prawna § 3 ust. 9 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.