Wszystkie raporty

2018-01-30 Raport bieżący 1/2018 Igoria Trade S.A. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy roczny za 2017 r. – 21 marca 2018 r.
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2018 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2018 r.
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.