Wszystkie raporty

2017-12-27 Raport Bieżący nr 20/2017 Igoria Trade S.A. Powołanie nowych członków rady nadzorczej

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 27 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 2 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, powołało Pana Michał Nagłowskiego oraz Pana Raphaela Vieuxmaire w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

  • Życiorys członka Rady Nadzorczej – Michał Nagłowski (pdf)
  • Życiorys członka Rady Nadzorczej – Raphaël Vieuxmaire (pdf)