Wszystkie raporty

2018-05-22 Raport Bieżący nr 6/2018 Igoria Trade S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2018 roku.

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2018 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 111A/109 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

  • Ogłoszenie o ZWZ (pdf)
  • Projekty uchwał (pdf)
  • Formularz pełnomocnictwa (pdf)