Wszystkie raporty

2019-03-04 Raport bieżący 4/2019 Igoria Trade S.A. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A.

poniedziałek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu 4 marca 2019 roku, Rada Nadzorcza Igoria Trade S.A., uchwałą numer 01/03/2019, powołała Członka Rady Nadzorczej Pana Nicolaya Mayster na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.