Wszystkie raporty

2019-03-21 Raport roczny nr 5/2019 IgoriaTrade S.A. Raport roczny za 2018 rok

czwartek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.