Wszystkie raporty

2019-04-08 Raport bieżący nr 6/2019 Igoria Trade S.A. Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A.

poniedziałek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2019 roku otrzymał oświadczenie Pana Michała Nagłowskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A. ze skutkiem na dzień 5 kwietnia 2019 roku.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.