Wszystkie raporty

2019-11-29 Raport bieżący 13/2019 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020

piątek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą numer 1/11/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Wybranym biegłym rewidentem jest Adviser Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4245.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.