Wszystkie raporty

2020-01-29 Raport bieżący 1/2020 Igoria Trade S.A. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy roczny za 2019 r. – 20 marca 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1