Wszystkie raporty

2020-03-18 Raport bieżący 2/2020 Igoria Trade S.A. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Emitent”) podaje do wiadomości, iż zmienia termin publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów nie ulegają zmianie:

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1