Wszystkie raporty

2020-03-18 Raport bieżący 4/2020 Igoria Trade S.A. Incydentalne naruszenie przez Spółkę obowiązku informacyjnego

środa,

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”) w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu obejmującego raport okresowy, tj. raport za IV kwartał 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż odstąpienie od publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019 w dniu 20 marca 2020 roku spowodowało obowiązek sporządzenia raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1