Wszystkie raporty

2020-04-20 Raport roczny 5/2020 Igoria Trade S.A. Raport roczny za 2019 rok

poniedziałek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.