Wszystkie raporty

2020-11-02 Raport bieżący 12/2020 Igoria Trade S.A. Powołanie Członków Rady Nadzorczej

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 2 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 3, powołało Pana Piotra Bolmińskiego, Pana Raphaela Vieuxmaire, Pana Przemysława Kowalewskiego, Pana Nicolaya Mayster oraz Pana Artura Kuć w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1