Wszystkie raporty

2022-01-24 Raport bieżący 1/2022 Igoria Trade S.A. Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych

poniedziałek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu 24 stycznia 2022 roku, w wyniku wykonania Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta, została zawarta umowa z Adviser Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4245.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.