Wszystkie raporty

2022-01-25 Raport bieżący 2/2022 Igoria Trade S.A. Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

– raport okresowy roczny za 2021 r. – 18 marca 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”