Wszystkie raporty

2023-05-29 Raport bieżący nr 4/2023 Igoria Trade S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2023 roku

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2023roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „ZWZ”), które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Winiczenko, przy ulicy Marszałkowskiej 140 lok.15, 00-061 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.